maMoS är en intressant produkt från Polska Madur, som vi nu vill slå ett extra slag för. Vi tror att detta kostnadseffektiva mätsystem kan vara mycket intressant på den Svenska marknaden, då dess kostnadsbild även gör det möjligt för mindre biobränsleeldade anläggningar att ha ett kontinuerligt rökgasanalyssystem, som hjälper dem att optimera förbränningsekonomin och sina emmissioner till luft.

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se