Detektorer för Ex-zon

Alla lokaler och anläggningar som är i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar lyder under ATEX direktivet.
Palgo kan erbjuda en mängd gasdetektorer för olika gaser och olika zon indelning, vilken zon-klassning på materialet som krävs, bedöms utifrån riskbedömningen.

Här finns även gasgivare som klarar höga temperaturer om man t.e.x behöver detektera gas i en härdningsugn med explosiv gasblandning.