Centraler

Centraler med olika storlek från två till sextiofyra gasgivare, dessutom lätta att bygga ut med matchande undercentraler. Busskommunikation underlättar installation och minskar kabeldragning.

Alla centraler är byggda i robusta skåp för krävande industriell miljö och kan monteras inom eller utomhus. Kan även fås i 19” rack version eller annat önskemål.

LCD-display med LED och ljud larmindikering, relä utgångar. Olika typer av optioner som fjärrlarm, sms-larm, UPS, profibus, modbus o.s.v.

Läs mer under respektive central, kontakta oss gärna för mer information.