Analysator

Analysator

Med analysatorn övervakar man t.ex. gaskoncentrationer i en provtagningslinje
Provtagningssonden har ett sintrat syrafast filter. Sonden finns även med ATEX-certifikat
I provtagningslinjen torkas gasen genom kylning
I linjen finns en fuktvakt
Man kan välja mellan mät- och kalibreringsfunktion
Provflödet kan regleras med en flödesmätare med regulator

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi

Kontakta mig angående den här produkten