DGTi2

Gaslarm för övervakning av bl.a. luftens kolvätehalt och luftens koldioxid / CO2.

  • Transmitter med linjär signal, 4 – 20 mA
  • Utvecklad för övervakning av bl.a. luftens kolvätehalt / HC
  • NDIR-sensorn möjliggör en tillförlitlig mätning i krävande miljöer
  • Tål bra svaga syror, lösningsmedel, baser och frätande gaser
  • Brukstemperatur -20… +50ºC
  • Skyddsklass IP54
  • Kåpans dimensioner 89 x 89 x 69 mm
  • Vikt 320 g

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
DGTi.pdf 
Installation Manual .pdf