Gaslarm SCAN 20

Gaslarm SCAN 20

  • Centralen är utvecklad för att betjäna industrin och individuella fastigheter
  • Centralen kan fås för två eller fyra mätpunkter
  • Sju reläutgångar finns till förfogande
  • Tre larmnivåer kan väljas
  • Skärmen är klar och bakgrundsbelyst, alla mätpunkter kan avläsas samtidigt
  • Program-menyn är mångsidig och instruerande
  • Larmet hörs från en summer och syns som märkes-LED ljus
  • Larminformation kan skickas vidare till mobiltelefon som SMS-meddelande (som option)
  • Två standardströmutgångssignaler 4-20mA kan brukas (som option)

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
SCAN20.pdf