Gaslarm SCAN 200D

  • Gaslarm SCAN 200D
  • Centralen är utvecklad för att betjäna ett decentraliserat gasövervakningssystem i olika industrigrenar
  • Minimering av kabeldragningar då gasövervakningen kan utföras med en huvudcentral + n st undercentraler
  • Upp till 64 mätpunkter kan kopplas till centralen
  • Möjlighet till 128 reläutgångar
  • Grafisk skärm med nummer- och stolpdiagram
  • Längre tids uppföljning är möjlig med trendkurvor och lagrad larmhistoria
  • Larminformation kan skickas vidare till mobiltelefon som SMS-meddelande (som option)
  • SCAN200 – gasövervakningssystem kan underhållas och kontrolleras med övervakningsprogrammet GasLog

Länk till tillverkarens hemsida:
www.detector.fi

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument
Datablad SCAN200ED rev.1.0_P.pdf 
SCAN200.pdf