Gaslarm

Palgo är generalagent för finska Detector Oy, vi hjälper Er att få den bästa lösningen för Ert behov. Finns inte en standard gasdetektor som passar, då kan vi med stor sannolikhet erbjuda en speciallösning. Detector har gedigen erfarenhet av egen utveckling, projektering, installation och service sedan mer än 30år tillbaka. Detectors gasvarnare håller alltid mycket hög kvalite för att klara tuffa omgivningar. Förutom kompletta gaslarm anläggningar, så kan vi erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar för s.k stand-alone lösningar. Det kan vara att detektera CO och O2 vid er förbrännings anläggning och enklare analys av NO och NO2. De har även gasvarnare med en sond som sticks in i en gaskanal. Det kan till exempel vara för att detektera CO efter ett aktivtkol filter. Vätgaslarm vid batteri laddningsstationer, ammoniaklarm i kyl och frys anläggningar, köldmedia i ishallar, klor i simhallar. Detector har också ammoniakgivare med uppvärmd sensor, för att klara av riktgt kalla installationsplatser. Kompletterande produkter för gasövervakning, såsom Gaslog övervakningsprogramvara, monterings och skydds detaljer för detektorer och centraler. Läs mer om gaslarm, gasövervakningscentraler, VOC-gasanalysatorer i Detector huvudkatalog här . Vidare säljer vi ett innovativt trådlöst gaslarm eller gasövervakningssystem från Franska Cairpol. Cairpols gasdetektorer är vanligen inriktade till att mäta mycket låga koncentrationer. De kan t.ex. placeras ut för att övervaka odörer som kommer från ett reningsverk, slakteri eller en komposteringsanläggning. Tanken är att givarna ska detektera eventuella odörer som släpps ut, innan den mänskliga näsan kan lukta odörerna. Om man får tidiga larm, kan man åtgärda problemet innan allmänheten reagerar och klagar. Cairpols gasdetektorer kan anslutas till en solpannel som gör att man inte ens behöver dra fram el till gasdetektorerna. Läs mer här . Lär dig mer om Cairpols odörövervakning och gaslarm på Cairpols hemsida. I bland kan ett växlande gasdetekteringssystem eller läckagedetekteringssystem vara ett bättre alternativ än att installera klassiska gasgivare. För t.ex. läckagedetektering kan vi rekommendera ett växlande system av fabrikat Fresenius Umwelttechnik. Läs mer om