GasLog övervakningsprogram för gaslarm

GasLog övervakningsprogram för gaslarm
Uppföljnings- och vidarebehandlingsprogram för mätdata från SCAN200 gaslarm system.
Inmatningprogram för SCAN200 parametrar
Täckande larmhistorik
Trender och beskrivningar
Realtidsövervakning
Gränssnitt med RS-232, RS-485 eller Ethernet-modul

Länk till tillverkarens hemsida:

www.detector.fi

Kontakta mig angående den här produkten

Tillhörande dokument

Datasheet

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se