IR Communicator för gaslarmets detektorer

IR Communicator för gaslarmets detektorer

DGT gasdetektorernas programmerings- och avläsningsapparat
Möjliggör kalibrering och inmatning av parameterdata utan att detektorkåpan behöver öppnas
Lagring av data för kalibreringsrapporten
Utskrift av kalibreringsrapporten sker med hjälp av
Calibration Report Tool – programmet

Länk till tillverkarens hemsida:

www.detector.fi

Kontakta mig angående den här produkten

Kontakt

Palgo AB
Hammarvägen 1
232 37 Arlöv

Telefon: 040-664 28 50
E-post: info@palgo.se